Zaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny do pakowania (rolowania) formatek sprężynowych typu "pocket"
w ramach wdrożenia "Nowej innowacyjnej linii produkcyjnej sprężynowych formatek typu "pocket" w przedsiębiorstwie KERSON"SPRĘŻYNY BONELL      MINI BONELL      FORMATKI BONNELL     ZIG-ZAG      SPRĘŻYNA FALISTA


© 2014 HURTOMA